สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063634

    การจ่ายขาดสะสมปีงปม.2561

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีอบต.จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน โดยวิธีการจ่ายขาดสะสม ปีงปม. 2561 จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการใดฉบับล่าสุด

ถามโดย : นางนฤมลจันทลักขณา ( n_bamkiku@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 10:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:40 ]