สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063630

    การทำผลงานเพื่อสอบคัดเลือกนักบริหารการศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ กท. กำหนดให้ ผู้สมัครสอบคัดเลือก นบศ.ระดับกลาง ต้องทำผลงาน (ผลงานไม่ก่อน ปี 2557) ประเด็นปัญหา ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง นบศ.ระดับต้น ปี 2555-2559 ถูกนายกเทศมนตรี สั่งให้ไปช่วยราชการประจำที่บ่อขยะ ทำให้ขาดโอกาสในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง นบศ. จึงได้นำเรื่องฟ้องศาลปกครอง ต่อมาศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไปช่วยราชการดังกล่าว จึงได้กลับมาปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นบศ.อีกครั้งเมื่อ พย.59 ดังนั้น จึงไม่ผลงาน ของ นบศ.ที่จะใช้ในการสมัครสอบครั้งนี้ แต่ในห้วงเวลา 2555-2559 ได้รับมอบหมายจากประธานสภา ให้ทำหน้าที่เลขานุการสภา ขอเรียนถามว่า 1.จะใช้ผลงาน "เลขานุการสภา" เพื่อประกอบการสมัครสอบ นบศ.ระดับกลาง ได้หรือไม่ 2.ถ้าไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร จึงจะมีสิทธิสอบ.. ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : สร้อยมุกพลพรพิสิฐ ( muk_487@yahoo.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 11/11/2560 เวลา 21:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

_____

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 16:29 ]