สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063623

    การบันทึกการจ่ายเงินสะสมผ่านinfo

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบการกรอกข้อมูล ตามประกาศที่ มท0808.4/ว2410 ถ้าจะไปกรอกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสม ถ้าเข้าระบบinfo ใส่username และ password เล้ว ไม่ทราบว่าจะไปกรอกในเมนูหลักอะไรตรงฝั่งซ้ายมือ ขั้นตอนเป็นอย่างไรค่ะ/ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 14:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์ 02-241-9049 ติดต่องานเบิกจ่าย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:41 ]