สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063621

    สอบเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

คู่สัญญาของ อบต. ได้ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน อบต.สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาได้หรือไม่กรณีหลักประสัญญาสิ้นสุดการรับประกันแล้ว

ถามโดย : สุภาพศรีจันทร์ทอง ( nongchanglan@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร.02-2419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1305 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 16:43 ]