สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063618

    ซ่อมสถานีสูบน้ำ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลมีความประสงค์จะดำเนินการซ่อม ระบบไฟฟ้าแรงสูง ซ่อมมอเตอร์ ซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จะต้องเบิกค่าใช้จ่าย ในหมวดไหนค่ะ (ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)

ถามโดย : วันนามะเจี่ยว ( frind_ma@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 09:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อที่เบอร์ 02-241-9049 ติดต่องานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:41 ]