สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063616

    การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ในการสอบ กสถ.60

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เป็นตำแหน่งว่าง เดิม ที่ไม่ได้ขอไปยัง กสถ. ได้ไหมคะ

ถามโดย : ปวีณาปัญจวีณิน ( Paweena9999@windowslive.com )  IP 2001:44c8:4404:2845:1:1:329:1c9b.  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 18:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามประกาศ ไม่ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:19 ]