สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063610

    สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) สามารถนำไปใช้สอบ (ภาค ค) ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา เป็นฉบับภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการสอบ (ภาค ค) ได้หรือไม่ค่ะ ถ้าไม่ได้สามารถแปลเป็นภาษาไทยเองได้มั๊ย เพราะว่าปริญญาบัตรเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว และระบุสาขาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบเลยค่ะ

ถามโดย : จิราพรขุนสิทธิ์ ( tatason47@hotmail.com )  IP 171.6.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 14:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นระเบียนแสดงผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จใช้ประกอบได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:25 ]