สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063607

    การจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ สามารถจ้างไปตลอดหรือเปล่า เห็นจ้างกันไปเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ดูแล้วแทบจะไม่มีงานอะไรทำเลย อีกอย่างก็ไม่มีการลงเวลาหรือลงก็ลงภายหลัง เวลาทำงานแทบจะไม่เห็นหน้าหลายวัน บางครั้งยังนึกว่าใช่พนักงานขององค์กรหรือเปล่า ดูแล้วทำงานไม่คุ้มค่าจ้างเลย

ถามโดย : งานบุคคลฝึกหัดภาคอีสาน ( ddd@fff,lll )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 11:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 02-241-9000 ต่อ 2351-3

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 2351-3 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 14:52 ]