สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063381

    เงินเดือนครูเกษียณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ได้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษา ว่าในเดือนตุลาคม 2560 นี้อาจจะไม่ได้รับเงินเดือนเนื่องจากกรมไม่ส่งเงินมาให้เทศบาล และไม่สามาถยืมเงินสะสมใช้ได้เพราะไม่มีการจัดสรรมาให้ อยากรู้ว่าเกิดเหตุการแบบนี้ได้อย่างไรกรมไม่มีการวงแผนไว้หรือ ว่าหน่วยงานมีครูเกษียณ และก็ต้องใช้เงินเหมื่อนกัน ต้องใช้หนี้ ต้องซื้อข้าวกิน แล้วให้มารอตกเบิก เงินเดือนก็ไม่มากเท่าไร่ ยังต้องให้ไปสร้างหนี้ขอยืมเงินให้เป็นหนี้มากขึ้นอีกหรือ ทำไม่กรมไม่วางแผนล่วงหน้าหรือ ทำเหมือนไม่เคยมีคนเกษียณในหน่วยงาน ไม่คิดไม่วางแผนล่วงหน้าเลยหรือไง นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากพบเจอ มันเหมือนทำงานแบบไม่มีความคิด ช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะมีขึ้นอีกไหม หรือตอบไม่ได้เพราะมันอาจจะมีไปจนตาย

ถามโดย : นราภรณ์สาลักษณ์ ( stystop@gmail.com )  IP 114.109.xxx.xxx  [ วันที่ 13/10/2560 เวลา 01:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีนี้เบื้องต้นควรโทรสอบถามให้ชัดเจนก่อนว่าเป็นไปตามที่กองการศึกษาแจ้งหรือไม่ มีหนังสือแจ้งจาก สถ หรือไม่ อย่างไร โดยให้สอบถามที่ กองส่งแสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 022419021-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 16:23 ]