สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063380

    ประกันภัยรถยนต์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สรุปว่า อบต.จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ) ประเภท 3 ได้หรือไม่ (มติ ครม. 3 พ.ค.48 และ21 มิ.ย.48 หนังสือเวียนของ จ.กำแพงเพชร ว่าสามารถทำได้ แต่ สตง.ว่าไม่ได้) สรุปว่าทำได้หรือไม่ อย่างไรครับ

ถามโดย : ปริญญาจันทร์ขจร ( www.boat-ahoy50@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 16:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทำตามหนังสือสั่งการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 19:18 ]