สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063379

    การจัดงานวันลอยกระทง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลฯ จัดงานลอยกระทง จัดให้มีการประกวดกระทงของชุมชน ทั้งหมด 4 กระทง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จ่ายเงินหรือของรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ คำถาม เทศบาลฯ สามารถจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะที่ ๑,๒,๓ แล้วจ่ายเงินรางวัลชมเชยให้อีก ๑ กระทง รวม ๔ รางวัล ได้หรือไม่ หรือ จ่ายได้ ๓ รางวัล เฉพาะที่ ๑,๒,๓ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : nichajura ( friendykw@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 16:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ตามความเหมาะสมและตามประเพณีที่เคยถือปฏิบัติกันมา

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 15:12 ]