สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063374

    ยอดผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตรวจสอบยอดผู้สูงอายุจากระบบ 2560/1 ใช่ไหมคะ สรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท (รายงานจังหวัด) ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีิสิทธิแต่ละประเภทค่ะ ในระบบยอดรายงานจังหวัด มี 578 แต่ยอดสรุปมี 1,302 คน ค่ะ

ถามโดย : พันธ์ทิพย์ปักการะโต ( noi_porcho@live.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ตรวจสอบยอดจาก 2561/09 คับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 10:13 ]