สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063373

    การจ้างทำอาหารกลางวันของ ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจ้างเหมาบุคคลธรรมดาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่พัสดุของ ศพด.ต้องลงในระบบ e-gp มั้ยคะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2560 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีเป็นการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ต้องลง e-gp หากจัดหาครั้งนึงตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 15:08 ]