สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063370

    กรณีไม่ฝนรหัสชุดข้อสอบท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอความเมตตาทบทวนกรณีผู้เข้าสอบไม่ฝนเลขชุดข้อสอบให้มีการตรวจข้อสอบด้วยครับ เพราะหากมีผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง มีโอกาสที่ผู้เข้าสอบจะชนะคดี ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.541/2556 ไม่ใช่ความผิดผู้เข้าสอบฝ่ายเดียวเรื่องการฝนรหัสข้อสอบ แต่กรรมการคุมสอบก็มีหน้าที่แนะนำผู้เข้าสอบตามคู่มือกรรมการคุมสอบครั้งนี้ระบุไว้ชัดเจน จะปัดความรับผิดให้ผู้เข้าสอบฝ่ายเดียวคงไม่ยุติธรรมนักและหากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้เข้าสอบชนะคดี ถ้ามีการเพิ่มชื่อผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีภายหลังจะเป็นที่กังขาต่อสังคมอย่างมาก ขอขอบพระคุณ

ถามโดย : ชอบยุติธรรม ( amadis_mo@hotmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 19:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รับเป็นข้อมูล

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/10/2560 เวลา 13:12 ]