สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063367

    สอบถามการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อใช้บริโภคในสำนักงาน และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วรรวิชณีอสิพงษ์ ( boanthai@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้โดยเบิกจากตค่าใช้จ่ายสำนักงานงบประมาณที่ตั้งไว้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/10/2560 เวลา 15:14 ]