สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063366

    สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าน้ำดื่มเพื่อใช้บริโภคในสำนักงาน และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : วรรวิชณีอสิพงษ์ ( boanthai@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 11:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท. สพช.) โทร. 022419000 ต่อ 1525-1526

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 13:51 ]