สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063350

    การรับเงินชดใช้ทุนการศึกษา พนักงานครูผดด.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

อบต.จ่าย วันที่ 1 กค 2552 ครูผดด. ได้ยืมเงินไปจ่ายค่าทุนการศึกษา และก็นำใบเสร็จมาส่งใช้ จำนวน 40000 วันที่ 14 กค2553 ครูผดด.ได้ยืมเงินไปจ่ายทุนการศึกษางวดที่ 2 และนำใบเสร็จมาส่งใช้ จำนวน 30000 วันที่ 17 มิย2554 ครูผดด.ได้ยืมเงินไปจ่ายทุนการศึกษางวดที่ 3 และนำใบเสร็จมาส่งใช้ จำนวน 20000 และเข้ารายงานตัว 4 กค2552 สำเร็จการศึกษา28 กย2555 รวม 3ปี2เดือน24 วัน มาณวันที่ 9 ตค2560 ได้ลาออกจากราชการ อบตจึงมาคิดว่ารายนี้ชดใช้ทุนการศึกษาไม่หมดขาดอีก 17 เดือน จึงมาคิดแล้วจำนวนเงินที่ต้องชดใช้จำนวน 59,580 บาท ดิฉันมีปัญหาว่า เขาได้นำเงินสดมาคืน แล้วเราสามารถนำเข้าเงินสะสมได้หรือไม่เพราะไม่ได้ตั้งลูกหนี้ค้างไว้ ลงบัญชี เดบิตเงินสด เครดิต เงินสะสม ได้ไหมคะเพราะตอนจ่ายเราจ่ายจากงบกลางรายการทุนการศึกษา

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 16:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องตรงตามระเบียบโปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร.02-2419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 11:55 ]