สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063348

    การลงแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-gp

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาลตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ทั้งปี จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าต้องลงเพิ่มแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ซึ่งจากระเบียบหากเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องลงเพิ่มแผนฯ ในระบบ E-gp แต่เทศบาลฯ จัดซื้อนมเดือนละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น เทศบาลฯ จะพิจารณาจากการตั้งงบประมาณ หรือ การจัดซื้อในแต่ละเทอม สำหรับการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-gp ดังกล่าว ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : thitipornphromsuer ( golf_762510@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 14:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อนม จัดซื้อเป็นเดือน หรือเทอม ฯลฯ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 13:21 ]