สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063347

    การแจ้งยอดเงินจัดสรร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเงินจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดที่ 9/2560 รับแจ้ง 27 ก.ย. ผลักเข้าบัญชีวันที่ 28 ก.ย. แต่เงินเข้าบัญชีเทศบาลในวันที่ 2 ต.ค. 60 และมีแนวทางให้ลงบัญชีในระบบ e-laas เป็นรายได้จากรัฐบาลค้างรับ ซึ่งเงินจำนวนนี้ถามว่า เทศบาลสามารถนำมาเป็นเงินรายได้ ปี 61 ได้หรือไม่อย่างไร

ถามโดย : ศรีอุบลเทพนวน ( Sriubon_yong@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 13:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น ให้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 19:34 ]