สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063346

    การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม ค่าอะไหล่ ครุภัณฑ์ได้ที่รับบริจาคมา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ขอสอบถาม เรื่องการเบิกค่าซ่อมแซม กับอะไหล่ของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคมาค่ะ ว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ คือสภาทต.ได้รับบริจาครถไถที่ไม่มีทะเบียนรถกับสมุดทะเบียน จากผู้บริหารท่านหนึ่งมาเพื่อใช้ในราชการ เมื่อทต.จำเป็นต้องเปลี่ยนยาง หรือซ่อมแซม สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และถ้ามีความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายจริง ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นภาลินวิรัติพันธ์ ( ้happinaja@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 11:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบคำถามแล้ว โปรดสอบถาม สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.) โทร 02-241-9045

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 9245 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 14:57 ]