สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063343

    การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามข้อบัญญัติ ในหมวดใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) นั้น จะต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี หรือไม่ครับ

ถามโดย : Thanaponkanan ( mybank075@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 10:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 19:33 ]