สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063341

    การคื่นหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รบกวนสอบถามหน่อยครับ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 พ.ย. 56 การไม่พิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อ อบต.บอกเลิกสัญญาในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 56 ถึง22 เมย 56 โดยให้ถื่อไม่เป็นผู้ทิ้งงาน (ผู้รับไม่เข้าทำงานตามระยะเวลาในสัญญา ) อบต. จะต้องคื่นหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : เฉลิมพลนาครักษ์ ( rocksunfc@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:45 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มติ ครม กำหนดไว้เพียงเรื่องการไม่ถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานเท่านั้น ดังนั้น การดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และสัญญาจ้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:52 ]