สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063340

    หารือพนักงานจ้างเหมา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามครับ หาก อบต.ก. ได้จ้างพนักงานจ้างเหมามาหนึ่งตำแหน่ง และทางอำเภอ ก. ได้มีหนังสือมาขอยืมตัวพนักงานจ้างเหมาเพื่อไปช่วยเหลืองานที่อำเภอ หรือ ท้องถิ่นอำเภอ ทาง อบต.อยากทราบว่า อบต.สามารถที่จะให้การสนับสนุนพนักงานจ้างเหมาเพื่อไปช่วยเหลือปฏิบัติงานที่อำเภอ ก.ได้หรือไม่อย่างไร ขอบพระคุณมากครับ

ถามโดย : porponpon ( porprachan@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 2352 ) [ วันที่ 25/10/2560 เวลา 13:36 ]