สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063339

    สอบถามลง E-gp

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามการลงระบบ E-gp ของ อปท.(เทศบาล) ตอนเวลาเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ช่องแหล่งของเงินงบประมาณ-เงินงบประมาณ ช่องต้วเลือกประเภทเงิน พรบ.งบประมาณ ให้เลือกหน่วยงานระดับกรม หรือจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด หรือหน่วยงานอื่น คะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : thitipornphromsuer ( golf_762510@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 08:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วิธีการปฏิบัติในระบบ ให้สอบถามที่คลังจังหวัดค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1523 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:53 ]