สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063338

    การจัดทำแผนในระบบegp

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดทำแผนในระบบegp ของอบต.เทศบาล หากใช้จ่ายเงินในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 เราต้องเลือกข้อไหนคะ ระหว่าง 1.หน่วยงานระดับกรม 2. จังหวัด 3.กลุ่มจังหวัด 4. หน่วยงานอื่น ขอขอบคุณสำหรับคำตอบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ถามโดย : แคสรียาสุขไพศาล ( ea_cass@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 08:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วิธีการปฏิบัติในระบบ ให้สอบถามที่คลังจังหวัดค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:54 ]