สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063337

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน นอนรักษาตัวใน รพ. อาการหนักไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถมายื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ6006) ได้ กรณีนี้จะสามารถให้ทายาทหรือบุคคลอื่น มายื่นแทนได้หรือไม่คะ

ถามโดย : สุรีย์พรมันตะสูตร ( ree_abt@hotmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 16:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 09:18 ]