สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063336

    การจ้างถ่ายแบบแปลน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท จ้างร้านค้าถ่ายแบบแปลนเพื่อนำมา "จำหน่าย" ให้กับผู้รับจ้างส่วนนึง และให้กับเจ้าหน้าที่กองที่เกี่ยวข้องส่วนนึง จะเบิกจ่ายจากหมวดและประเภทอะไร

ถามโดย : meawmeawmeaw ( meaw_ac@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 13:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามระเบียบงบประมาณที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:54 ]