สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063332

    ปรับเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรียนสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) จบป.ตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนวุฒิครู(ปวค.) มีใบประกอบวิชาชีพครู ทำงานอยู่ ศพด. 3 ปี สามารถปรับเป็นภาระกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ) เงินเดือน 15000 ได้ไหมค่ะ

ถามโดย : ถลัชนันท์นิลแก้ว ( thaludchanan.rabbit@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 13:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ เพราะไม่ใช่คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือศึกษาศาสตร์

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/10/2560 เวลา 14:04 ]