สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063331

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ค่าตอบแทน อปพร. เทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมฯ ก่อน

ถามโดย : วนิภางามวาจา ( wanipha2929@live.com )  IP 223.204.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 10:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ยังไม่สามารถเบิกได้ รอระเบียบ มท.อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2560 เวลา 09:19 ]