สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063329

    การเบิกจ่ายเงินเบี้ยสูงอายุพิการเอดส์ ถ้ายังไม่ได้รับจัดสรร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนถามว่าตามระเบียบการเงิน ข้อ 88 วรรค2 เงินอุดหนุนฯถ้าได้รับเงินจัดสรรก็สามารถยืมเงินจ่ายได้ และตามระเบียบจ่ายเบี้ยฯให้จ่ายไม่เกินวันที่ 10 ตอนนี้ เหลือแค่ วันที่ 9 วันที่ 10 ตุลา ตอนนี้ยังไม่ได้รับจัดสรร เรียนถามว่า อบต.สามารถจะจ่ายเบี้ยได้ไหม ได้อย่างไร ตอนนี้บางอบต.ก็จ่าย ไปแล้ว บางอบต.ก็ยังลังเลแต่ตอนนี้เหลือแค่ 2 วัน จะทำอย่างไรดีคะ /ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 09:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2560 เวลา 09:54 ]