สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063327

    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ถามโดย : พนักงานอบต. ( nop_nop34@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2560 เวลา 09:10 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท ระเบียบพัสดุ ที่ 022419000 ต่อ 1522-23 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/10/2560 เวลา 09:56 ]