สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063107

    การสอบแข่งขันกรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้วค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ดิฉันปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน จ.สระบุรีค่ะ สมัครสอบแข่งขันฯกรม ฯ เปิดสอบ มีข้อหารือดังนี้ค่ะ 1. การสมัครสอบต้องยื่นหนังสืออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่คะ 2. กรณีที่สอบผ่านและได้รับการเรียกบรรจุในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งไม่เกื้อกูลกับตำแหน่งปัจจุบัน อายุราชการและเงินเดือนปัจจุบันสามารถโอนได้หรือไม่คะ (บรรจุ 1 ก.พ. 2548) ขอบคุณมากค่ะ

ถามโดย : อรสุดาดีวงษา ( onsuda_101@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 14:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ควรขอไว้หากมีการโอน (ย้ายเกิดขึ้น) 2. การใช้บัญชีให้โอนแต่อายุราชการ เงินเดือนเริ่มใหม่ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/09/2560 เวลา 14:22 ]