สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063106

    การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2560 ตัวแบบฟอร์มตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดหรือไม่ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ

ถามโดย : วรางคณากาหลง ( oyeipai@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 14:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขณะนี้ยังไม่มีตัวอย่าง แต่ให้จัดทำแผนตามหัวข้อที่กำหนดใน พรบ. และระเบียบ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 14/09/2560 เวลา 16:17 ]