สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063104

    ขอยื่นวิทยฐานะชำนาญการได้เมื่อใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามครับ กระผมเป็นนักวิชาการศึกษา ๖ว เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และโอนย้ายไปเป็นครู อันดับ คศ.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และจบปริญญาโทด้านการศึกษาก่อนโอนย้ายไปเป็นครูครับ ขอเรียนสอบถามว่า ผมสามารถยื่นทำวิทยฐานะชำนาญการ ได้เมื่อใดครับ บางคนบอกว่ายื่นเมื่อครบ ๔ ปี บางคนบอกว่าสามารถยื่นได้ภายใน ๒ ปี ซึ่งกระผมสามารถยื่นได้ช่วงไหนครับ ผมยื่นคำขอช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดบอกว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ

ถามโดย : อิชฌน์วัชรศรีบาง ( aitchawat@yahoo.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 12:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นครู อันดับเงินเดือน คศ.1 จำนวน 2 ปี ก็ยื่นได้แล้วครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2560 เวลา 16:11 ]