สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063096

    ค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

นาง ก รับราชการ อำเภอ ข ต่อมาย้ายมาอำเภอ ค มีบ้านในอำเภอ ค แต่ได้ขายไปก่อนหน้าที่จะย้าย สามาถเบิกค่าเช่าซื้อ หรือเช่าบ้านได้หรือไหมคะ

ถามโดย : สายชลมณีโชติ ( ่่่jj-say@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 16:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 17:40 ]