สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063095

    กันเงินเบี้ยยังชีพ (ถามต่อ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่ทำเงินเหลือจ่ายของปี 2559 ไว้เป็นเงินรับฝาก และปัจจุบันยังมีเงินเหลือ ตรวจสอบแล้วไม่มีเบี้ยยังชีพปีก่อนๆค้างจ่ายอีก เงินที่ค้างอยู่ในบัญชีเงินรับฝากที่ให้ปิดตอนสิ้นปี 2559 ต้องทำอย่างไรค่ะ

ถามโดย : มนัสนันท์รติธันยบูรณ์ ( j.manat0306@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 15:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:50 ]