สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063094

    กันเงินเบี้ยยังชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ไม่ทราบว่าตอนปิดงบสิ้นปี 2560 ต้องกันเงินเบี้ยยังชีพที่ยังค้างจ่ายหรือไม่ เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์บางรายมีคุณสมบัติครบแต่ยังขาดเอกสารบางอย่าง เช่น คนพิการเคยได้รับเบี้ยแล้วแต่บัตรหมดอายุ รอทำใหม่ /หรือผู้สูงอายุบางคนยังไม่นำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากมาให้ /มีหนังสือสั่งการแจ้งวิธีดำเนินการตอนสิ้นปีหรือไม่ค่ะ เพราะกองสวัสดิการกังวลว่าถ้าปี 2561 เขามาขอรับเงินตามสิทธิ์ของปี 2560 จะเอาเงินส่วนใดจ่ายให้

ถามโดย : มนัสนันท์รติธันยบูรณ์ ( j.manat0306@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 15:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่ายที่ 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:50 ]