สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063092

    การจ้างที่ปรึกษา(ระเบียบท้องถิ่น อบต.)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

-สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการคิดค่าปรับหรือไม่ -ถ้ามีคิดอัตราเท่าไหร่ ขอบคุณค่ะ (ระเบียบเก่าหน่วยงาน อบต.)

ถามโดย : rakyimhenglee ( yim-rakyim@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 14:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มีการคิดค่าปรับตามระเบียบพัสดุข้อ 127

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:49 ]