สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063091

    การรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ ดิฉันจะสอบถามเรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจนะค่ะว่าทางสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นมีการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจไหมค่ะ ซึ่งถ้ามีจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง มีรายละเอียดอย่างไร ใช้เอกสารใดบ้าง และจะต้องจัดส่งเอกสารไปยังที่ใดค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ

ถามโดย : สุภาพรครองสม ( supaporn.pare090938@gmail.com )  IP 2001:3c8:c108:cac8:0:0:0:c114.  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 11:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามโดยตรงที่ 022419000 ต่อ 1502-4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:53 ]