สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063089

    การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม กรณี เทศบาลจะจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วน ถนนเสียหายเนื่องจากฝนตกแล้วทำให้ท่อใต้ถนนเสียหายถนนทรุดตัวจะใช้งบสำรองจ่ายดำเนินการได้หรือไม่ และหากดำเนินการไม่ทันเดือนกันยายนนี้ จะขอจ่ายเงินสำรองจ่ายของปีงบประมาณ 2561 ได้หรือไม่ เมื่อเปิดปีงบประมาณใหม่มา

ถามโดย : SomsakMaknakorn ( office@wangwisescity.go.th )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 09:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเบิกจ่าย 022419000 ต่อ 1524,1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:53 ]