สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063088

    กรณีงานจ้างก่อสร้างยังไม่หมดระยะเวลาค้ำประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจาก อบต.ได้จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญาซึ่งครบกำหนดคืนประกันสัญญาเดือนเมษายน 2561 แต่เนื่องจากมีโครงการที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณรั้วดังกล่าว สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องรอให้หมดระยะเวลาค้ำประกันสัญญาเสียก่อนถึงจะดำเนินการได้

ถามโดย : มานิดาจันทร์จักร์ ( nida_prasumsub@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากดำเนินการ จะทำให้การรับประกันงานรั้วสิ้นสุดลง ดังนั้น หากรอได้ให้รอระยะเวลารับประกันสิ้นสุดก่อน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:54 ]