สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063085

    การถ่ายรูปชุดปกติขาว สำหรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อยากทราบว่า การถ่ายรูปชุดปกติขาว สำหรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ต้องมีการติดแถบแพรรึป่าวครับ ทราบมาว่า สพฐ. ไม่ต้องติด จะเหมือนกันรึป่าวครับ

ถามโดย : ปกาสิตเอี่ยวสกุล ( ratchawong.9@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 21:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบวกวนติดต่อสอบถามไปที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 28/09/2560 เวลา 16:03 ]