สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063084

    ความต่างตำแหน่งผดด.พนงจ.ตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)และผู้มีทักษะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาติสอบถามเกี่ยวกับเงินตกเบิกของ ผดด ดิฉันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ ปวช.)รับค่าตอบแทน9400รวมค่าครองชีพแล้วตอนนี้12730บาทเริ่มทำงานครั้งแรกตั้งแตปี พ.ศ.2552 มีสิทธิ์ได้รับเงินตกเบิกใหมคะแล้วตามหนังสือเงินตกเบิกมีเฉพาะตำแหน่งคุณวุฒิที่เป็น ผช.หัวหน้าศูนย์ ทำไมไม่มีตำแหน่งคุณวุฒิ ผช.ครูผดด หรือพวกเราไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตกเบิกกับเขาจิงๆคะทั้งๆที่เงินเดือนเราก็เท่ากันกับ ทักษะ คำว่าคุณวุฒิกับทักษะนี้ต่างกันอย่างไร เวลาเงินตกเบิกมาทำไม่ต้องแยกระหว่างภารกิจคุณวุฒิกับทักษะ(รบกวนตอบผู้รู้ตอบด้วยคะ)

ถามโดย : นภาสุภาพ ( napa2889@gmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 21:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การรับตกเบิกของพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินตกเบิก ตาม มติ กท. กจ. ก.อบต. เป็นผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเดิมอยู่ คือ 9000 บาท และจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราปรับใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 57 จากเดิมที่เคยได้รับ 9000 ปรับเป็น 9400 บาท+ ค่าครองชีพ 1500 บาท มีการปรับค่าครองชีพจาก 1500 เป็น 2000 บาท ตั้งแต่ ตุลาคม 57 - กันยายน 58 หากพนักงานจ้างคนใด ได้รับการตั้งแต่ก่อน ก่อนค่าตอบแทนจะปรับ ผู้นั้นจะได้รับตกเบิก ต้องดูคำสั่งแต่งตั้งประกอบการพิจารณาคิดตกเบิกให้ถูกต้อง (ดูตามความเป็นจริงตามช่วงเวลา) 2. ภารกิจทักษะกับคุณวุฒิต่างกัน ที่คุณสมบัติ และค่าตอบแทนที่ได้รับ ภารกิจทักษะ จะได้รับค่าตอบแทน 9400 บาท คุณสมบัติของภารกิจทักษะนั้นจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ 5 ปีแล้ว อปท.จะแต่งตั้งให้เป็นภารกิจทักษะ ภารกิจคุณวุฒิ จะได้รับค่าตอบแทน 15000 บาท สำหรับคุณสมบัติภารกิจคุณวุฒินั้น จะมีคุณวุฒิตามมาตรฐานตำแหน่ง 3. ต้องแยกระหว่าง ภารกิจทักษะ และ ภารกิจคุณวุฒิ เพราะได้รับอัตราค่าตอบแทนไม่เท่ากัน แล้วสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรจาก สถ. นั้น จะเป็นตำแหน่ง ภารกิจเท่านั้น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 13:24 ]