สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063080

    หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีข้าราชการใน อปท สมัครสอบท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต/ยินยอมจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่อย่างไรครับ เพื่อประกอบกับใบสมัคร ขอบคุณครับ

ถามโดย : ธีระเทพวิวัฒน์สิทธิกุล ( tanthai_kobjunior@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 16:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ควรมีเพื่อใช้ประกอบการโอนจะได้ไม่ต้องยุ่งยาก

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:06 ]