สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063069

    เงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อำเภอทำหนังสือเพื่อขอเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด อำเภอ อบต.จะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนี้ได้หรือไม่ เพราะดูแล้วเป็นการที่อำเภอของบแทนองค์กรการกุศลและไม่ได้ดำเนินการเอง

ถามโดย : noname.... ( plusone@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามงานระเบียบเงินอุดหนุน 022419000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 18:58 ]