สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063067

    สอบถามเมล์ของ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

สอบถามเมล์ของ อบต.แกด อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ครับ

ถามโดย : อัมรินทร์มาตรา ( Addbot_a@hotmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 11:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรียน อบต.แกด อ.แกดำ จ.มหาสารคาม รบกวนให้ท่านทำหนังสือ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุเหตุผลในการนำไปใช้ และให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามมา แล้วส่งหนังสือมาที่เบอร์โทรสาร (FAX) ที่ 02-2419002 หรือแนบไฟล์ตัวหนังสือมาที่ e-mail (csit@dla.go.th) นี้ก็ได้ครับ และรบกวนระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานรับ e-mail มาด้วยครับ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น จะได้ดำเนินการประสานแจ้ง Username และ Password การเข้าระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail ของ สถ.) ให้กับ อบต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ต่อไป ขอบคุณครับ ประธาน จันทร์โพธิ์ 12/09/2017

ตอบโดย : ศส. ประสานโดย : ศส. ( 02-241-9000 ต่อ 1105 , 1116 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 09:57 ]