สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063063

    จะเปิดสอบอำนวยการบริหารท้องถิ่นเมื่อไหร่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จะเปิดสอบอำนวยการบริหารท้องถิ่นเมื่อไหร่

ถามโดย : เมธีปลื้มมงคล ( matee2514_@hotmail.co.th )  IP 171.6.xxx.xxx  [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 10:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างเตรียมการ รับสมัครเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:01 ]