สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063061

    การขอใช้สิทธิ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการบำนาญใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดค้ำประกันเงินกู้ได้หรือยัง

ถามโดย : นราภรณ์สาลักษณ์ ( stystop@gmail.com )  IP 114.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/09/2560 เวลา 00:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญประสาน สน.คท.

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:07 ]