สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063059

    การแต่งกายสอบแข่งขันฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแต่งกาย ในการสอบแข่งขันฯ 2560 ผู้ทีตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ 8 เดือน อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องได้หรือไม่

ถามโดย : จุฑารัตน์ ตันปัก ( tuktar_baby@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 18:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พิจารณาตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสอบ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 15:15 ]