สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063050

    แนวทางการเบิกจ่ายเงิน กรณีหน่วยงานจัดฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การเบิกจ่ายเราดำเนินการตาม ระเบียบ คชจ.ในการฝึกอบรม ของ มท. ปี 2557 ได้อยู่หรือเปล่าค่ะ หรือว่าต้องทำรายการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ใหม่ 2560 ค่ะ ขอความชัดเจนให้ด้วยค่ะ หน่วยงานดำเนินการไปไม่เป็นเลยค่ะ กับ พรบ.ตัวใหม่ และระเบียบใหม่

ถามโดย : ณัชชารินทร์ปงก๋า ( ืnatcharin.po@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 09:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 08/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 16:19 ]